телевизионна инспекция на канал фирма

ВодоканалТВ

Първата мобилна лаборатория IBAK Argus4.

видео инспекция на канал цени

ВодоканалТВ

Мобилна лаборатория IBAK Argus4 и Sirius.

видео инспекция с прибутваща камера
Прибутваща камера Vivax vCam
БДС EN13508-2

Протоколи съгласно БДС EN13508-2

Подробни протоколи, описващи дефектите, тяхната степен и местоположение, както и измерване на истинския наклон.

инспекция софтуер канализация

Софтуер на български

Точно измерване на деформации, дефекти и водно ниво с приложени графики

Заснемане на канал с камера видео
Професионално заснемане на канализация с камера от обучен персонал и видео оборудване

ВодоканалТВ е единствената в България фирма с две собствени мобилни лаборатории IBAK Argus4 и Sirius

Услугите, които извършваме са с най-високо качество - оборудването ни е изцяло заводско и на световно ниво, операторите ни са с инженерно образование и преминали обучения в Германия и България, а софтуерът, който използваме е единствения на пазара с инженерен превод на български език.
Приложение за новоизградена канализация
Видео-инспекцията е от огромна полза за Възложител и Надзор, които искат да документират състоянието на новоизградената канализация преди да приемат СМР. Представените от нас видео-записи и протоколи съгласно БДС EN13508-2 категорично показват дали строителството е качествено извършено и дали са спазени проектните параметри. Възможно е и измерването на наклон и изчертаване на истински надлъжен профил на обследвания участък.
Приложение за действаща/стара канализация
Видео-инспекцията е незаменима при проучването на състоянието на стари канализации, подлежащи на реконструкция или саниране. Представените от нас видео-записи и протоколи съгласно БДС EN13508-2 показват подробно всички характерни особености в обследвания участък - дефекти, отклонения, както и реалния наклон. На базата на така събраната информация може да се направи най-доброто проектно решение, съобразено с реалните условия.

Само видео-инспекцията дава точна картина за това какво се случва в канализацията:

Изядена тръба

Изядена от плъхове HDPE тръба

Деформация HDPE

Деформирана HDPE тръба

Излязъл уплътнител

Излязъл уплътнител на PVC тръба

Армировка

Армировка, забита в HDPE тръба

Армировка

Скъсване на вътрешния слой на двуслойна HDPE тръба

Смачкване

Смачкана двуслойна HDPE тръба

Изядена тръба

Изядена от плъхове двуслойна HDPE тръба

Стърчащо отклонение

Неправилно изпълнено стърчащо отклонение

Пукнатини GRP

Пукнатини в GRP тръба поради неправилен монтаж

Счупено PVC

Счупена PVC тръба

Скъсване HDPE

Скъсан вътрешен слой на двуслойна HDPE тръба

Напукване

Напукване на стара каменинова тръба под оживена улица

Камъни

Камъни в новоизградена канализация

Пропадане

Пропадане и прекъсване на част от канала

Нарушена цялост

Нарушена цялост на бетонова тръба

Забравена монтажна смазка

Забравена в тръбата монтажна смазка

Фрапиращи дефекти в новоизградени канализации
Неоспорима документация

Всички канализационни участъци, показани във филмчето са били одобрени от независимия строителен надзор и платени от Възложителя. Разходите за видео-инспекция са нищожни в сравнение с разходите за ремонт или подмяна на некачествено изпълнените участъци.

© 2021 ВодоканалТВ - Всички права запазени.