Често задавани въпроси

ВодоканалТВ
ВодоканалТВ
ВодоканалТВ
ВодоканалТВ
ВодоканалТВ
Необходимо ли е почистване?
Да. Дори камерата да може да се придвижва в канализацията при голямо замърсяване не могат да се видят всички дефекти. Силно се препоръчва почистването на канализацията преди направата на обследването.
Необходимо ли е отбиване на водата?
По принцип не. Ако обследваната тръба е запълнена до 10-15% се забелязват и евентуални дефекти по дъното. Ако пълнежът е повече, Възложителят преценя дали получената информация ще е достатъчна за целите му.
Има ли значение дълбочината?
Не. Камерата се спуска в началната шахта с лебедка и оттам се придвижва сама в канализацията.
Какви диаметри могат да се обследват?
Оборудването, с което разполагаме ни позволява да обследваме канализация с диаметри от ф100 до ф1600.
От какво зависи цената?
Цената зависи от няколко фактора - ситуационното положение на канализацията, наличието на шахти с пад и други. Диаметърът не е от значение. Свържете се с нас, за да получите предложение за конкретен обект.
© 2021 ВодоканалТВ - Всички права запазени.