Прибутваща камера VIVAX vCam

Прибутваща камера за обследване на канализации VIVAX vCam на американската фирма VIVAX. Представлява камера, монтирана на края на гъвкава струна с дължина 60м и блок за управление със записващо устройство.
Подходяща е за обследване на къси участъци с диаметри до ф300 (ако тръбите са със светло покритие от вътрешната страна). При по-големи диаметри не може да се огледат добре предполагаеми дефекти.

VIVAX vCam
VIVAX vCam
VIVAX vCam
Оборудване
Камерата е снабдена с жиро-сензор, който се грижи картината да е винаги в изправена позиция. Разстоянието се измерва посредством вграден електронен брояч, но поради гъвкавата струна, която се използва за пробутване може да се приеме, че точността на измерването е около +/- 0,5м. Трябва да се има предвид, че измереното разстояние включва и вертикалните чупки в тръбите.
Допълнителни възможности
В главата на камерата е интегриран предавател, работещ на три предварително зададени честоти. Това позволява определянето във всеки един момент на точното местоположение на камерата посредством локатор.
По този начин може да се проследи непознато трасе или да се маркират дефекти в участъци, които не са праволинейни.

Видео-запис

Видео записи от обследването на участъците с DVD качество в AVI формат на диск

Чертеж

Чертеж с местата на пускане на камерата, на който са отбелязани дефекти и характерни места

Снимки

Протоколи със снимки от характерни места в наблюдавания участък

Трасиране

Благодарение на вградения предавател дефектите и характерните места могат много точно да бъдат трасирани на терена

Google Earth

При нужда обследваните участъци могат да се нанесат на сателитна карта в KMZ/KML формат за Google Earth

Различни езици

Документацията може да се изготви на Български, Английски, Немски и други езици

© 2021 ВодоканалТВ - Всички права запазени.